The School of Transformation

WELKOM OP DE PLEK WAAR JE TOEGERUST WORDT VOOR JE PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE AVONTUUR!

Stel je voor dat je alle problemen in je persoonlijk leven kunt overwinnen en zelfs ook de sociale problemen in je omgeving. Dat we de nood kennen van de mensen om ons heen en dit weten op te lossen zodat onze maatschappij, scholen, overheid en bedrijven kunnen veranderen… WOW.

Als dit ook jouw hartsverlangen is, maar je hebt geen idee hoe je dit aanpakt: volg dan onze School of Transformation.

Deze tienweekse training zal totale verandering brengen in je persoonlijk leven, je gezin en familie en op de plek waar je werkt en invloed hebt. En je ontdekt je unieke bestemming.
We geven je krachtige bijbelse principes die je zullen vernieuwen en je helpen te ervaren wat transformatie bij jezelf, je gezin en familie en werk, in je stad en ver daarbuiten betekent. Honderdduizenden mensen zijn wereldwijd al getraind in de principes van transformatie en in het brengen van transformatie. Laat trainers van over de hele wereld je inspireren en je toerusten.

Materiaal

Het materiaal voor de School of Transformation is geschreven door Ed Silvoso, die ruim 25 jaar ervaring heeft op het gebied van transformatie. En niet alleen in Noord- en Zuid-Amerika maar op diverse plekken in de wereld en dat maakt hem tot autoriteit op dit vlak. Regeringsleiders, minister-presidenten en koningen raadplegen hem.
Chuck Starnes, directeur van The School of Transformation, stond aan de wieg van transformatie in de plaats Resistentia (Argentinië) en werkte zij-aan-zij met Ed en Ruth Silvoso.

Inhoud training

Week 1: De oproep beantwoorden

Tijdens deze avond zal je:

 • Ontdekken dat God meer geloof heeft in jou dan jij in jezelf.
 • Leren wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18).
 • De oproep beantwoorden om Kerk te zijn in de wereld en naties te trainen in discipelschap en dat begint bij jou zelf, je gezin en jouw invloedssfeer waar jij gesteld bent.

Ja, God heeft meer geloof in jou dan jij in jezelf. De meeste mensen vinden het moeilijk te erkennen dat God hen niet alleen liefheeft. Hij is gek op je! God verlangt naar een intieme relatie met jou; dat je naar Hem toe rent en van Hem geniet. In dit proces zal je een stap verder komen in het vinden van je bestemming! Je zult horen hoe je de geest van adoptie kunt ontvangen zodat je tot je bestemming komt en een zoon of dochter van God, je Vader, wordt. Als je eenmaal de oproep gehoord hebt om deel uit te maken van Jezus’ Kerk met de opdracht alle volken tot Zijn discipelen te maken, zal je gaan zien dat er onbegrensde potentie in jou zit. Laat Gods geloof in jou je een extra zetje geven in je geloof in Hem. Dan zullen er buitengewone veranderingen plaatsvinden in je hart, je gezin en je invloedssfeer. Hier gaat het over in de School of Transformation en het begint met jouw antwoord op de oproep.

Laat Gods geloof in jou je een extra zetje geven in je geloof in Hem.

Week 2: Het slagveld leren kennen

Tijdens deze avond zal je:

 • Leren hoe Jezus’ Kerk functioneert door in de geestelijke wereld te doen wat de Romeinse Kerk in hun natuurlijke gebied deed.
 • Leren hoe je de geestelijke strijd kunt winnen door satans recht in je persoonlijk leven te ontbinden.

Op je weg naar persoonlijke transformatie is het winnen van de geestelijke strijd in je eigen leven fundamenteel. Om dit te kunnen doen, moet je begrijpen dat het slagveld in de geestelijke wereld is zoals Paulus beschrijft in de Efezebrief. We moeten altijd weten waar ons slagveld is. Op het slagveld is niet de kennis die je hebt van levensbelang , maar de kennis die je niet hebt. Datgene waar je niets vanaf weet is je grootste bedreiging wat je het leven kan kosten. Zo is het ook in geestelijke oorlogvoering. Wees voorbereid op je vijand, de duivel! Leer zijn tactieken kennen zodat je hem in het gevecht kunt overwinnen.
Vaak worden christenen oorlogsslachtoffers wanneer ze het het minst verwachten en op plekken waar ze dachten dat er geen gevaar was. Daarom zijn zo veel christenen ernstig verwond op veilige plekken zoals de kerk, thuis of in contact met andere gelovigen. Voor hun gevoel is het slagveld ergens anders, bijvoorbeeld in het zendingsgebied duizenden kilometers ver weg. Of ze denken dat het dichtstbijzijnde slagveld in de achterstandswijken is waar pooiers, drugdealers en bendes proberen te overleven. Ja, daar is een slagveld. Maar toch niet dichterbij? Echt niet! Wat een gevaarlijke denkfout!
Onze strijd is een geestelijke strijd in de hemelse gewesten en is tegen overheden en machten van de duisternis. Ons gedachteleven is het strijdtoneel. Als satan daar controle over heeft, kan hij ook ons handelen bepalen. Leer daarom het slagveld kennen en ontdek welke middelen God ons - door Jezus - gaf om te overwinnen.

Week 3: Bolwerken neerhalen

Tijdens deze avond zal je:

 • Vijf belemmeringen leren kennen die ons verhinderen te begrijpen dat iedereen ‘voorganger’ van de Kerk is en dat een bediening een manier van leven is die je moet uitdragen in je leven en werk van alledag.
 • Zes omslagpunten naar nieuwe modellen van een krachtige bediening als Kerk.
 • Begrijpen wat geestelijke bolwerken zijn en hoe die je weerhouden om te komen tot je bestemming. Je leert ze neerhalen door deel te nemen aan een programma van 40 dagen waardoor je een specifiek bolwerk in jouw persoonlijk leven aanpakt.

Iedereen heeft een bediening en is ‘voorganger’ in zijn leven en werk. We moeten allemaal ons geloof uitdragen in de wereld, op welke plek we door God aan het werk gezet zijn. Het feit dat we vaak scheiding maken tussen werk en geloof is een leugen en een obstakel (bolwerk van satan) wat ons tegenhoudt werkelijk vrucht te gaan dragen als discipel van Jezus. Daarom moet transformatie beginnen in ons eigen leven. We moeten eerst het gebied daar gaan beschermen. En daarom moeten we bolwerken leren neerhalen in ons persoonlijk leven en onze relaties. Een bolwerk is een denkpatroon dat doortrokken is met hopeloosheid dat ervoor zorgt dat we situaties als onveranderbaar accepteren, terwijl we weten dat Gods wil tegenovergesteld is. Bolwerken zijn het geheime wapen van satan. Hij gebruikt ze om ons gedrag te bepalen en ons te chanteren. Als we dit geheime wapen van bolwerken neerhalen en ons persoonlijk geestelijk leven beschermen, groeien we in het vertrouwen dat we ons gezin en familie en onze invloedssfeer kunnen veranderen.

Week 4: Intimiteit in het huwelijk

Tijdens deze avond zal je:

 • Vier kernwaarden naar transformatie leren uit de praktijk van geestelijk leiders in de ‘marketplace’.
 • Uit het bijbelboek Efeziërs leren hoe transformatie thuis begint bij man en vrouw.

Transformatie begint bij jezelf en bij de relaties die het dichtst bij ons staan zoals onze huwelijkspartner en gezin en familie. Je echtgeno(o)t(e) is Gods speciale cadeau voor jou alleen. We leren je het belang van een hechte huwelijksrelatie om krachtige getuigen in de marketplace en de gemeenschap te kunnen zijn. We geven je praktische handvatten om die intieme relatie te herstellen en te bewaken. Maar dat geldt niet alleen voor echtparen. Het geweldigste dat ons als gelovigen overkomt is dat we vergeven worden, om te weten dat alles wat we verkeerd deden vergeven is door het bloed van Jezus. En toch leven we vaak nog met een nachtmerrie: iemand heeft ons verwond en ook al proberen we te vergeven, we falen daar keer op keer in. Tijdens deze les leer je uit het Woord van God hoe je vergeving schenkt aan onvergeeflijken. Je zult vrij gezet worden en er beter uit komen!
Herstel in relaties tussen mannen en vrouwen is het begin van verzoening voor andere relaties en de basis van transformatie.

Je echtgeno(o)t(e) is Gods speciale cadeau voor jou alleen.

Week 5: Gebedsevangelisatie als leefstijl in je gezin

Tijdens deze avond zal je:

 • Horen over de vier niveaus waarop christenen in de marketplace werken en hoe je op het hoogste niveau kunt werken waardoor de marketplace transformeert.
 • Leren wat de 4 stappen van evangelisatie volgens Lukas 10 zijn en hoe je die kunt gebruiken als een bediening van je gezin.
 • Leren hoe gebedsevangelisatie jou in staat stelt om oplossingen te bieden aan een wereld in nood.

Gebedsevangelisatie is praten met God over je buren voordat we met onze buren praten over God. Er zijn veel christenen die een oprecht verlangen hebben om te getuigen, maar zich niet capabel voelen of bang zijn. Gebedsevangelisatie is niet een programma, maar een levensstijl in je gezin waardoor het geestelijk klimaat in je directe omgeving en daarbuiten verandert.

Als we anderen zegenen en vriendschap met hen sluiten in plaats van hen te vermijden, hun behoeften leren kennen en daarop inhaken zonder hen te veroordelen en dan het koninkrijk van God verkondigen aan hen, zal de atmosfeer rondom hen veranderen en zullen ze gaan openstaan voor de liefde van God in hun leven en brengen we mensen in Gods Koninkrijk waar we ook leven en werken.

Week 6: Het geestelijk klimaat veranderen

Tijdens deze avond zal je:

 • Leren dat de principes hoe je het geestelijk klimaat in je stad kunt veranderen allereerst in je gezin en familie toegepast moeten worden.
 • Drie kernwaarden leren hoe je het geestelijk klimaat verandert.
 • De vier principes van gebedsevangelisatie leren als middel om het geestelijk klimaat thuis te veranderen.

Gebed is niet alleen ter ondersteuning van het evangelisatiewerk. Gebed voor de nood van degenen die verloren gaan is de beste manier om Gods liefde te laten zien. Door de eenvoudige instructies van Jezus uit Lukas 10; Zegen, Ontmoet anderen, Dien, Proclameer, kunnen we het geestelijk klimaat om ons heen veranderen. Het geestelijk klimaat veranderen is niet nieuw voor ons. Ons probleem is dat we niet geloven dat de atmosfeer in de kerk ook de atmosfeer in onze stad kan zijn. God gelooft in ons. We leerden in week 5 dat door persoonlijke gebedsevangelisatie het mogelijk is om het geestelijk klimaat rond anderen kunnen veranderen. En we zullen nu zien dat dat ook mogelijk is voor een hele stad!

Week 7: Terugeisen van de marketplace

Tijdens deze avond zal je:

 • Een overzicht krijgen van de vijf hoofdmodellen van transformatie.
 • Meer leren over het terug eisen van je invloedssfeer in de maatschappij.
 • Visie krijgen op het kruis waar Jezus elke aanklacht van zonde en ongerechtigheid wegnam èn overwon! En dan zal je begrijpen dat jij geroepen bent om alles wat Jezus gered heeft terug te eisen.
 • Leer drie krachtige principes uit Gideons leven wat je zal helpen je angsten en twijfel te overwinnen en transformatie te brengen in jouw invloedssfeer.

Deze modellen zijn als een bril die je helpen te zien wat je daarvoor niet goed zag.

Er zijn vijf hoofdmodellen voor transformatie van een natie. Deze modellen vertegenwoordigen een nieuwe manier van denken. Het is als met een bril. Een bril helpt je te zien wat je daarvoor niet goed zag. Als je de Bijbel opnieuw gaat lezen door de lens van de bijbelse principes, zal je de grote opdracht in een heel nieuw licht zien. Het eerste model beschrijft het ‘wat’; maak al de volken tot mijn discipelen. Het tweede model gaat in op het ‘waarom’. Jezus stierf niet alleen om zielen te redden. Hij stierf voor alles wat verloren was (Lukas 19:10). Jezus herstelde niet alleen onze relatie met Hem en elkaar, maar hij herstelde ook de marketplace. Het is aan ons, zijn kerk, om wat verloren was terug te eisen. Je leert hoe je Gods kracht en aanwezigheid in je werk brengt en het zal je in staat stellen de wereld tot een betere plek te maken.

Week 8: De sleutels naar het Koninkrijk

Tijdens deze avond zal je:

 • Leren dat door Jezus’ dood Hij het voor ons mogelijk maakte om ons werk op maandag te doen met dezelfde zegen waarmee de voorganger op zondag preekt.
 • Leren hoe krachtig het is als voorgangers van kerken en bedrijven met elkaar gaan samenwerken om transformatie in hun stad te brengen.
 • Leren hoe je transformatie in jouw invloedssfeer brengt door te leren van twee nederlagen en twee overwinningen van Paulus.
 • Leren wat de ‘poorten van de hel’ zijn en hoe je ze kunt ontgrendelen in jouw invloedssfeer.

Het derde en vierde model gaan over hoe je een heel land kunt transformeren. Het derde model zegt: ‘werk is aanbidding en elke gelovige is een voorganger’. Als we, zoals Kolossenzen 3:23 zegt, ontdekken dat ons werk aanbidding is voor de Heer en niet voor mensen, dan wordt ons werk onze bediening. Als we hiernaar wandelen, brengen we Gods aanwezigheid en zijn Koninkrijk in het leven van alledag, thuis en op je werk.
Model 4 zegt: we zijn geroepen om het koninkrijk van God daar te brengen waar het duister is, zodat de poorten van de hel zullen instorten en Jezus zijn kerk daar kan bouwen. En opnieuw moeten we begrijpen dat het enige dat de duivel heeft zijn de poorten. En de Heer heeft de sleutels van de poort van het dodenrijk een nieuwe naam gegeven: sleutels van het Koninkrijk. Hij geeft ons de macht om satan geestelijk gezien ‘vast te binden’ en gebied vrij te maken voor koning Jezus. We zullen dit praktisch voor je maken en je zult stappen vooruit maken in je geloofsleven.

Week 9: Afrekenen met systematische armoede

Tijdens deze avond zal je:

 • Vier dimensies van armoede leren en zien hoe het Evangelie echt ‘goed nieuws voor de armen’ is.
 • Zien hoe rijk en arm moeten samenwerken om armoede te verwijderen.
 • Zien hoe het verwijderen van armoede Jezus’ lichaam vorm geeft zodat ongelovigen zullen geloven in de opstanding zoals ze dat in de vroege kerk deden.
 • Vijf stromingen ontdekken die moeten samen komen om een land te genezen.

Het vijfde model zegt dat transformatie merkbaar moet zijn. Je kunt zien of transformatie heeft plaatsgevonden doordat systematische armoede niet meer bestaat. Om systematische armoede te verwijderen, moeten we eerst armoede en rijkdom vanuit bijbels perspectief zien. Systematische armoede is iets anders dan persoonlijke armoede omdat je erin geboren wordt en je leven erdoor beheerst wordt, of je het wilt of niet. Het beroofd massa’s mensen van hun dagelijkse brood en steelt de opbrengt van hun werk en houdt de armoede in stand. Dit is niet hoe God het bedoeld heeft en moet daarom veranderd worden naar Gods plan.

Week 10: Afstuderen – Ga stap-voor-stap verder

Dit is de avond van het afstuderen! We kijken terug op de hoogtepunten van de afgelopen negen weken. De sleutel tot continuïteit is door je dagelijks leven te verweven met je rol in de maatschappij, zodat de Kerk zichtbaar wordt op aarde en 24/7 te zien zal zijn in de marketplace, het hart van onze steden en landen. Onze visie is om het eerste discipelschapsprogramma te hebben voor ondernemers die transformatie willen brengen in hun bedrijven, industrie of land en hen bij elkaar te brengen in werkgroepen. Deze groepen zijn bedoeld als plek om ideeën uit te wisselen, elkaar advies kunnen geven en leren van elkaars praktijkvoorbeelden. De groepen worden geografisch en op vakgebied samengesteld. We hebben al enkele groepen in het land waar je aan kunt deelnemen.
De ontmoetingen kunnen virtueel of op een centrale locatie in Nederland zijn. In elke groepsmeeting komt een onderwerp aan de orde dat te maken heeft met transformatie, daar wordt over doorgesproken met elkaar en is er een tijd van gebed. De groepen zijn bedoeld om ondernemers individueel of in een groep te helpen te groeien in hun rol als transformatiebrenger.

Indeling avond en voorbereiding

Het programma van elke avond bevat de volgende onderdelen:
Proclamatie, onderwijs, uitwerking in groepen, overdracht van principes van een lifestyle van transformatie en impartatie. Het programma is van 19.00 tot uiterlijk 22.30 uur. Vanaf 21.30 is er tijd voor gebed, fellowship en voor bediening van profetische woorden voor een ieder.
Lees het materiaal goed door voor iedere les. Bereid je ook geestelijk voor, want God is een beloner voor wie Hem zoeken. Na afloop van elke les geven we je een vragenlijst mee, aan de hand daarvan je kan toetsen of de inhoud van de training goed bij je is overgekomen. In de week erop delen we een antwoordenblad uit zodat je je antwoorden kan toetsen. Zie het als een hulpmiddel om de stof nogmaals door te nemen.

Inspiratie

Laat je inspireren door de verhalen die je hoort over mensen, steden en landen die een drastische verandering ondergingen! Bijvoorbeeld: In Thailand eindigde corruptie, in Juarez (Mexico) gebeurden allerlei wonderen, in Indonesië kwam er een eind aan systematische armoede, in New Jersey nam de criminaliteit af, in Hawaï werd honger teruggedrongen, in de Filippijnen veranderden hele steden en in Hong Kong maakte men zich sterk voor rechtvaardigheid.

Daarnaast is er veel materiaal over transformatie beschikbaar in de vorm van boeken en DVD’s. Zie www.transformourworld.org

Back to Top