Doe mee

TransformOurWorld is een wereldwijd strategisch netwerk van ondernemers en voorgangers uit alle sectoren van de maatschappij die samenwerken in Pray, Partner & Participate (bidden, samenwerken, deelnemen).
TransformOurWorld richt zich op het ontwikkelen van oplossingen die God eren en transformatie brengen in de maatschappij op het sociaal, economisch, onderwijs- en regeringsgebied. Zodat we de wil van God, zoals Jezus ons leerde, zien gebeuren. We nodigen je uit om deel uit te gaan maken van de Nederlandse tak van de TOW-familie waar gewone mensen buitengewone dingen gaan doen en Gods goedheid, vrede en vreugde vertegenwoordigen op aarde.

Nieuwsbrief

Wil je deelnemen aan dit netwerk? Laat het ons weten (link naar contactformulier) en ervaar de voordelen van dit internationale netwerk voor jouw persoonlijke transformatie avontuur! Wij zullen je via onze nieuwsbrief op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten waardoor je het gevoel zult krijgen deel uit te maken van deze internationale familie. Je zult persoonlijke groei gaan meemaken in je geestelijk leven door de trainingen die we geven en je wordt geïnspireerd en op ideeën gebracht door het lezen van ervaringen van anderen.

TRANSFORMATIEGROEPEN

De sleutel tot continuïteit in het brengen van transformatie is, door het dagelijks leven te verweven met je rol in de maatschappij, zodat de Kerk zichtbaar wordt op aarde en 24/7 te zien zal zijn in de marketplace, het hart van onze steden en landen.

Onze visie is om het eerste discipelschapsprogramma te hebben voor ondernemers die transformatie willen brengen in hun bedrijven, industrie of land en hen bij elkaar te brengen in werkgroepen. Door het vormen van transformatiegroepen in een specifiek gebied kan kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld en nieuwe strategieën geboren worden.

Deze werkgroepen zijn bedoeld als plek om ideeën uit te wisselen, elkaar advies te kunnen geven en te leren van elkaars praktijkvoorbeelden.

Sluit je aan bij een van de bestaande groepen of vorm een nieuwe groep in een nieuwe sector. Neem contact met ons op om je hierbij te helpen en je met anderen in verbinding te brengen. De groepen worden geografisch en op vakgebied samengesteld. We hebben al enkele groepen in het land waar je aan kunt deelnemen. De ontmoetingen kunnen virtueel of op een centrale locatie in Nederland zijn.

In elke groepsmeeting komt een onderwerp aan de orde dat te maken heeft met transformatie, daar wordt over doorgesproken met elkaar en is er een tijd van gebed. De groepen zijn bedoeld om ondernemers individueel of in een groep te helpen te groeien in hun rol als transformatiebrenger.

SVision en TransformOurWorld

Vanuit de adviespraktijk SVision ontwikkelde Siebe Slagter specifieke programma’s voor het sterk positioneren van ondernemers en hun onderneming. Hij is gespecialiseerd in transformatie door leiders te coachen hoe zij de kracht en aanwezigheid van God in hun bedrijf praktisch kunnen uitdragen. Daardoor wordt hun invloedsfeer getransformeerd en wordt Gods Koninkrijk zichtbaar in de maatschappij. Bedrijven die hij begeleid kennen grote groei.
Het heeft zijn hart mensen en organisaties richting te geven en te zien veranderen in hoe God het bedoeld heeft. Door mee te bouwen en te zien hoe bedrijven en projecten in de stad het geestelijk klimaat van de stad veranderen en iets van Gods onmetelijke liefde zichtbaar wordt. Ons werk brengt hem zo op veel plekken in de wereld en op die manier ontmoet hij entrepeneurs en voorgangers. Ideeën worden geboren, kennis uit de hele wereld wordt gedeeld en projecten gestart.

Benieuwd naar wat we voor jou en je bedrijf kunnen betekenen? Klik hier om een vrijblijvende afspraak met ons te maken.

Back to Top