Hoe

10 stappen in de reis naar transformatie!

Transformatie is een reis, de volgende tien stappen zijn fasen van die reis. Ze tonen de voortgang en zijn bedoeld om je te helpen vooruit te komen. Het is niet een formule van tien stappen of een programma...

Sommige van de etappes zijn opeenvolgend, andere stadia overlappen elkaar of kunnen zich naast elkaar ontwikkelen. Deze reis is een levensstijl die jouw persoonlijke transformatie weerspiegelt  in jouw leefomgeving. Je loopt alle fasen continu door terwijl de reis zich ontvouwt. Het indelen van dit proces in fases helpt ons om te begrijpen wat er moet gebeuren om transformatie plaats te laten vinden.

 

pijlen

10 stappen in de reis naar transformatie!

Transformatie begint in mij ...

Voordat je jezelf kunt gaan inzetten voor transformatie is het natuurlijk belangrijk om eerst onderwezen te worden hierover. Dat kan door middel van een getuigenis, een video of het lezen van een boek over transformatie. Maar, stop daar niet! Ga ondernemend te werk. Als je belangstelling is opgewekt, dompel dan jezelf onder in de transformatieprincipes. Neem deel aan de School of Transformation, sluit je aan bij het landelijk netwerk of bezoek een landelijke conferentie van TransformOurWorld Nederland, doe meer met plaatselijke transformatiegroepen of nog beter: ga naar de jaarlijkse conferentie in Amerika.

Vraag de Heilige Geest om tot je te spreken en geef je - overtuigd van de waarheid van het Woord en het onderwijs - compleet over aan God om de Heer in deze persoonlijk te volgen. Dit is de basis voor alles wat volgt. Alleen compleet veranderde mensen kunnen verandering brengen. Maak contact met andere transformatiebrengers. Wereldwijd, landelijk, regionaal of op lokaal niveau (als er iemand anders in jouw stad is die is toegewijd aan de transformatie principes). Ontwikkel een regulier systeem om te netwerken met gelijkgestemde mensen.

Overgang naar stap 2
We hebben een toezegging gedaan, want we zijn diep onder de indruk van wat we hebben gezien en gehoord, maar hoe beginnen we voor onszelf de verbazingwekkende effecten van transformatie te ervaren? We moeten groeien in de uitvoering van waar we ons aan toegewijd hebben.

Transformatie-onderwijs heeft een verandering in de manier waarop we denken en hoe we leven nodig...
Het lezen van de boeken van Ed Silvoso (uitgaves van Harvest Evangelism) zal je kennis en begrip van het onderwijs verhogen. Daarnaast is binnenkort ook Nederlands trainingsmateriaal beschikbaar. Het is goed om ze een keer door te lezen om het algemene beeld van het doel van elk boek te begrijpen en ze dan een tweede keer te lezen en notities te maken. Op deze manier zul je beginnen te begrijpen wat je praktisch moet doen om een transformatielevensstijl uit te dragen. Elke keer dat je een principe leert, maak je een belofte aan God om het uit te leven. Als algemeen beginsel leer je dat de 5 paradigma’s voor het transformeren van naties de basis vormt voor een nieuwe visie (in eerste instantie voor je persoonlijke doelen, maar uiteindelijk als basis voor elke vorm van christelijke invloed in een land, zoals een kerk, een school , een bedrijf, etc.). Op dit punt moet je je eigen levensdoelen onderzoeken en aanpassen om in lijn te komen met de 5 paradigma’s. Wanneer je een levensstijl van transformatie ontwikkelt, dan implementeer je gebedsevangelisatie in je leven als de dagelijkse uitwerking van die nieuwe visie. Zegen, ontmoet anderen, dien en proclameer wordt nu een proces bij alles wat je doet.

Overgang naar stap 3
De enige manier waarop je effectief kunt doorgeven aan anderen wat je hebt ontvangen, is een goede kennis van en inzicht in de principes en vervolgens aan te tonen dat ze werken. Dan kun je het goede voorbeeld geven.

De volgende stap is om wat je hebt ontdekt effectief door te geven aan anderen. Dit zal gebeuren op een aantal manieren en zal anders zijn voor een voorganger of zakenman. Het belangrijkste is om de visie van transformatie door te geven aan de (belangrijkste) leiders. Als je een voorganger bent, vormen deze leiders de kern van het leiderschap van je gemeente. Als je zakenman bent, zijn dit de mensen die de kern van het leiderschapsteam voor transformatie zullen worden. Als je eigenaar bent van een bedrijf, of uitvoerend leidinggevende, kunnen zij het leiderschapsteam van je bedrijf of van jouw afdeling zijn. Ze kunnen vrienden zijn die jouw hart voor transformatie delen. Laat je niet intimideren als je vanaf nul moet beginnen. De Heere zal je naar de juiste mensen leiden die geroepen zijn om als familie met je samen te werken om de transformatie tot stand te brengen.
Plan speciale tijden waarin je met hen kunt delen wat er is gebeurd met je. Zorg ervoor dat elk van hen toegang heeft tot de te lezen boeken (Transformeer je stad door Ed Silvoso is een essentieel boek). Geef ze een paar dagen om het boek te lezen. Begin dan om samen door het boek te gaan waarbij er tijd is voor discussie... neem de tijd hiervoor, het is geen snelheidstest, maar een manier waarop alle neuzen dezelfde kant op gaan staan. Het doel is om je senior leiders in lijn te brengen met jouw visie, zodat je samen deze visie kunt uitdragen aan de gemeente. Tegen deze tijd zijn de TOW evenementen van onschatbare waarde en moet je zo veel mogelijk van je leiders betrekken in zowel de regionale evenementen als de TOW Global Conference.
In deze fase is het handig dat je de online mentoring bron sessies 9-11 afmaakt, alle aanbevolen boeken gelezen hebt: That None Should Perish, Prayer Evangelism, Anointed for Business, Transformation en Women God’s Secret Weapon. Persoonlijke ontwikkeling gaat altijd door, maar nu voeg je daaraan de ontwikkeling van anderen naar een transformationele levensstijl toe. Als je het tot hier hebt gebracht, ben je klaar om De School van Transformatie te gaan doen en wij raden je aan je aan te melden. Het is ook belangrijk dat je de Online Mentoring Sessie 10 bekijkt over de Geest van adoptie.

Overgang naar stap 4
Terwijl je leiderschapsteam zich toewijd aan de ‘twee oevers van de rivier’, moet je structurele en operationele veranderingen doorvoeren, allereerst in de plaatselijke kerk en vervolgens in de marketplace. Als je een zakenman bent zal deze volgorde omgedraaid zijn, je begint waar je directe bevoegdheid hebt, de marketplace, en dan breid je jouw invloed uit naar de plaatselijke kerk.

Als zakenman zul je dit implementeren in de marketplace. Het zal nuttig zijn voor je om nu verder te gaan met stap 6 en dan later in plaats van stap 6 deze stap(stap 4) te doen.

Terwijl de gemeente zich toewijdt aan het onderwijs over transformatie zal een tijd komen (eerder vroeg dan laat) wanneer het nodig is om de visie en missie van de kerk- net zoals je voor je eigen persoonlijke doelen deed - te veranderen. Let op: dit heeft geen invloed op uw confessionele verplichtingen, maar het richt de focus van de plaatselijke kerk erop om de transformatie principes uit te werken.

Als algemene regel geldt dat de 5 paradigma’s de kerkelijke visie beïnvloeden en gebedsevangelisatie de missie beïnvloedt.

Laat de preken op zondag het transformatie-onderwijs ondersteunen. Een goede manier om dit te doen is om te beginnen met het uitleggen van de 5 paradigma’s. Met paradigma 1 zou dat betekenen: onderwijs over het hebben van liefde voor de wereld, niet alleen voor je naaste. Wanneer de gemeente ook in kringen bij elkaar komt, biedt dan discussievragen aan die gebaseerd zijn op wat werd verkondigd op de vorige zondag, zodat de hele gemeente over transformatie spreekt.

Het is goed om gebedsevangelisatie te introduceren tijdens het lesgeven over transformatie, aan de hand van paradigma 3: Alle christenen zijn in ‘voorgangers’ en werk is aanbidding.

Preken en onderwijs is echter niet genoeg, je moet ook voor doen wat je onderwijst. Geef praktische voorbeelden van wat je doet om het onderwijs in praktijk te brengen. Laat zien hoe de ‘twee oevers van de rivier’ in de praktijk werkt.

Geef tijd om dingen te laten kennis en ervaring voor te doen en vergaderingen en bidt voor hen die verlangen zich toe te wijden aan een levensstijl van transformatie.

Deze veranderingen zullen een effect hebben op korte en lange termijn, op de structuur van de kerk, trainingsprogramma's en ook op de methoden van evangelisatie en de agenda van de vergaderingen.

Alles wat plaatsvindt onder de noemer ‘kerkactiviteit’ moet de nieuwe visie en missie weerspiegelen. Bijvoorbeeld transformatiegroepen (TG), dit kunnen kleine groepsbijeenkomsten zijn bij mensen thuis, in kantoren, enz. Naar aanleiding van de 4 fasen van gebedsevangelisatie kunnen ze hun vergaderingen als volgt organiseren:

- welkomsttijd (zegen)
- discussie (fellowship)
- gebedsverzoeken (kom tegemoet aan de nood die er is)
- impartatie (verklaar dat het Koninkrijk van God is gekomen)

Op deze manier wordt de TG een uitdrukking van de transformatievisie van de kerk.

Overgang naar stap 5
Uiteraard moet dit geestelijk vertaald worden, niet alleen in praktische zin. Dus hoe zie je de zegen beginnen? Het eerste doel van het implementeren van gebedsevangelisatie is dat we verandering gaan zien in het geestelijk klimaat in het gezin, op het werk en in de stad. Het is daarom belangrijk om een effectieve gebedsstrategie in te voeren.

Gebedsevangelisatie is de dagelijkse uitwerking van onze transformatievisie...

Aangezien elk lid van de gemeente begint om hun gemeenschap/buurt te zegenen en ervoor te bidden nemen zij een actieve rol in in het veranderen van het geestelijke klimaat van hun invloedssfeer.

TG’s worden daardoor vuurtorens van gebed omdat ze hun directe omgeving zegenen elke keer dat zij samenkomen en hun leden uitzenden om dat op een dagelijkse basis te doen.

Voorbidders moeten elkaar ook regelmatig ontmoeten om kerkactiviteiten te ondersteunen en te bidden voor de stad en de specifieke gebieden die moeten worden aangepakt. Heel snel zal een strategisch gebedsplan nodig zijn om bepaalde bolwerken die duidelijk zijn geworden aan te pakken in de stad.

Je huwelijkspartner is je belangrijkste voorbidder, dat is de reden waarom bij deze stap ‘Women God’s Secret Weapon’ verplicht leesvoer is en we raden je aan de Online Mentoring Sessie 4 opnieuw te bekijken over Intimiteit in het huwelijk.

Overgang naar stap 6
Gebed en transformatie levensstijl moeten worden gekoppeld worden aan en toegepast worden in de marketplace.

Het effectief mobiliseren van zakenmensen om het koninkrijk van God onder hun invloedssferen te brengen is het meest invloedrijk wanneer het wordt toegepast op hun werkplekken...

Ieder lid van de kerk moet worden aangemoedigd om gebedsevangelisate toe te passen in zijn of haar school en op de werkplek. Hoewel dit wordt ondersteund door de prediking en het geven van getuigenissen op zondag, wordt de echte impuls voor kerkleden opgedaan bij de TG’s, waar ze de mogelijkheid hebben om hun moeilijkheden en overwinningen te delen met aansluitend gebedsverzoeken en lofprijs. Elk lid van de TG fungeert als een aanmoediging om gebedsevangelisatie in de marketplace te gebruiken.

In aanvulling op de TG, moet de lokale kerk strategieën ontwikkelen om gebieden van de marketplace te openen die niet worden gedekt in het gebed van de gemeenteleden zoals bijvoorbeeld met de overheid, onderwijsinstellingen enz.

Transformatiegroepen kunnen worden gestart op de marketplace.
Het is heel belangrijk dat de voorgangers zakenmensen als gelijken zien omdat voorgangers tot het inzicht komen en moeten erkennen dat de grote meerderheid van de groei van de kerk niet gebeurt op basis van kerkelijke bijeenkomsten, maar op de marketplace.

Als elk gemeentelid gelooft dat hij of zij een bediening heeft, is het probleem van de snelle groei opgelost ... iedereen geeft pastorale zorg!

Overgang naar stap 7
Relaties zullen op een gegeven moment op een dieper niveau moeten komen om om te kunnen gaan met de gevolgen van de geest die als het ware nog een wees is, systematische corruptie en systemische armoede bij zowel individuen als organisaties op de marketplace, in steden maar ook op nationaal niveau.

Gebedsevangelisatie stelt de transformatiegroep in staat om relevant te worden in hun lokale omgeving omdat ze hun straten adopteren. Adopt Your Street is een krachtig hulpmiddel daarvoor…

Hoewel dit kan worden georganiseerd door een kerk, of zelfs de Kerk van de stad, het is in de TG-groep waar de dynamiek op een dagelijkse basis wordt onderhouden. Dit is waar de straat adoptie nauwkeurig kan worden gemeten en aangemoedigd, zoals het gebed voor de lokale straten en in het bijzonder de straat die door ieder lid geadopteerd is, wordt opgenomen in de bijeenkomst.

Het gaat niet alleen om het adopteren van de straten in letterlijke zin, maar om wie er in de straten woont en werkt of naar school gaat. Let op wat er in de straat aan gebouwen staat zoals: huizen, scholen, kantoorgebouwen, fabrieken, overheidskantoren en ga bidden voor de mensen die daar dagelijks zijn. Uiteraard geldt dit dan op een breder niveau voor de stad en de natie.

Ook in deze fase moet de adoptie van individuen door begeleiding door een steigersysteem worden geïmplementeerd. Het steigersysteem is:
- Jij kijkt wat ik doe
- Jij doet het samen met mij
- Jij doet, ik kijk
- Jij traint iemand anders

Overgang naar stap 8
Wanneer mensen worden begeleid, straten en instellingen in gebed zijn geadopteerd, worden mensen aangemoedigd om geloof te hebben als ze gehoorzaam de ‘twee oevers van de rivier’ in de praktijk brengen. Dit zal leiden tot antwoorden op gebed.

Buitengewone wonderen kunnen optreden vanaf het moment dat je een transformationele leefstijl aanneemt. Er is echter een verschil tussen eenmalig een buitengewone gebeurtenis ervaren en het geestelijk klimaat zodanig wijzigen dat het buitengewone de norm wordt...

Wanneer mensen de openbaring van het onderwijs ontvangen (twee oevers van de rivier), zullen ze geloof hebben om gehoorzaam de visie te volgen en het onderwijs van Lukas 10 toe te passen. Dit zal de frequentie waarin buitengewone wonderen plaatsvinden verhogen.

Getuigenissen moeten op een regelmatige basis worden aangemoedigd. Ten eerste omdat ze ons helpen het kwaad te overwinnen en ten tweede, omdat ze anderen aanmoedigen om uit te stappen in geloof en gehoorzaamheid. Een zondag waarop er zo veel getuigenissen zijn dat de voorganger geen tijd over heeft om te preken is een prachtig iets!

Overgang naar stap 9
It takes the whole church to bring the whole gospel to the whole city. Ed Silvoso
De meest effectieve manier om andere kerken in de transformatie beweging in een stad of natie te brengen is om te laten zien hoe het werkt in jouw kerk. Getuigenissen van buitengewone wonderen en ongekende groei spreken voor zich.

Zelfs in de meest moeilijke situaties waarin interkerkelijke relaties zijn afgebroken, kunnen de principes van gebedsevangelisatie vrede en eenheid herstellen ...

Nu je een basisstation hebt en een bewijs van succes om te komen met echte hoop en bewezen principes, vergroot dan je visie om jouw natie te zien transformeren.
Kijk ernaar uit om de regionale en nationale overheden, het bedrijfsleven en het nationale onderwijsbeleid en het systeem te beïnvloeden. Kijk naar de behoeften van jouw land en los problemen op. Kijk naar de eliminatie van systematische armoede door ontworteling en genezing van systematische corruptie. Alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft!

Overgang
Dit maakt de cirkel rond, want om te gaan voor de natiën, moeten we terug gaan naar de basis van onze persoonlijke toewijding om door onze Vader te worden gebruikt om de naties te transformeren. Dat is hoe gewone mensen buitengewone daden kunnen doen.

Inspiratie vanuit de hele wereld

Laat je inspireren door de verhalen die je hoort over mensen, steden en landen die een drastische verandering ondergingen! Bijvoorbeeld: In Thailand eindigde corruptie, in Juarez (Mexico) gebeurden allerlei wonderen, in Indonesië kwam er een eind aan systematische armoede, in New Jersey nam de criminaliteit af, in Hawaï werd honger teruggedrongen, in de Filippijnen veranderden hele steden en in Hong Kong maakte men zich sterk voor rechtvaardigheid. Ga naar https://transformourworld.org/get-inspired/

Daarnaast is er veel materiaal over transformatie beschikbaar in de vorm van boeken en DVD’s. Zie https://transformourworld.org/transformationondemand/store/

Back to Top