Heeft u interesse om uw persoonlijke leven en/of dat van uw gemeenschap te transformeren?

Bidden met impact!

We willen de aanwezigheid en de kracht van God zien werken in de nood van ieder mens persoonlijk èn in de systematische uitdagingen van maatschappij en wereld.

open-campaing-1
open-campaing-2

Over de Campagne

Weet je hoe groot de impact van een zegenend gebed is? Het verandert het geestelijk klimaat in jouw omgeving! Een zegen die je namens God uitspreekt kan namelijk niet verbroken worden, maar zal Gods Geest de ruimte bieden om in het leven van die ander aan het werk te gaan zodat mensen de weg terug naar God vinden en zijn Naam verheerlijkt wordt.
 
Ciudad Juárez, de grootste stad van Mexico met 1,2 miljoen inwoners, was de moorddadigste stad ter wereld (buiten de oorlogsgebieden gerekend). Per dag werden er in 2010 8 moorden gepleegd. Door de kracht van gebed nam dit met 80% af. Mensen durven weer de straat op en wanhoop heeft plaatsgemaakt voor hoop.

Voorbede is niets passiefs

Bidden is niet beperkt tot een select groepje mensen. God wil dat de hele Kerk voorbede doet en voor de hele Kerk! Als de Kerk meer zou gaan bidden zouden de geestelijke gevangenissen snel leeg zijn. Als de hele Kerk het zou uitroepen in voorbede, dan zou er een machtige uitstorting van de Heilige Geest zichtbaar worden onder de volken, en een ongelooflijke opwekking ontstaan. ‘Koninkrijksmentaliteit’ houdt in dat je uit jezelf en je eigen situatie stapt en je een partnerschap van voorbede aangaat met het Lichaam van Christus, ongeacht de verschillen in leer en dat we bidden voor de verloren en behoeftige mensen in deze wereld waar Jezus de prijs voor heeft betaald.
 
Voorbede is een voortdurend en groeiend begrip van Gods Vaderhart, met twee belangrijke gevolgen: in de bres staan en het land veranderen.
“Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb Ik niet gevonden” (Ezechiël 22:30).
 
Voorbede is niets passiefs. Het oorspronkelijke woord ‘paga’ heeft diverse betekenissen zoals: in botsing komen met, binnendringen, aanvallen, tussen beide komen, smeken/dringend verzoeken, vredestichter.

Gebed verandert de geestelijke atmosfeer

De plek waar je woont en werkt, daar waar jij bent, ben je geroepen om Jezus te vertegenwoordigen zodat mensen verzoend worden met God. Weet je hoe groot de impact van een zegenend gebed voor de mensen in jouw leefwereld is? Het verandert het geestelijk klimaat in jouw omgeving! Een zegen die je namens God uitspreekt kan namelijk niet verbroken worden, maar zal Gods Geest de ruimte bieden om in het leven van die ander aan het werk te gaan zodat mensen de weg terug naar God vinden en zijn Naam verheerlijkt wordt. Stel je eens voor als iedere christen zich bewust zou zijn van deze kracht en die in zou zetten in zijn of haar omgeving! Satan zou heel snel territorium verliezen omdat hij moet plaatsmaken voor de vrede van God die over eenieder wordt uitgesproken.

Ed Silvoso benadrukt telkens weer dat elke transformatie van een stad die hij heeft meegemaakt, begon met gebed. Hij zegt: “Zodra christenen beginnen te bidden voor de tastbare noden van de verlorenen, verrast God hen met vrijwel onmiddellijke gebedsverhoringen. Bidden voor de noden van het honderdste schaap is in feite het geestelijke equivalent van het bellen van de telefonische hulpdienst”. (Uit: Verander je stad)

Boek Prayer Evangelism

4 stappen voor het zegenen van de ander, ontleend aan Lukas 10:5, 8 en 9

  • Zegen degenen die je ontmoet - bijvoorbeeld je familie, buren, baas en medewerkers - ook al staan ze anders in het leven. Het zegenen van de ander opent de deur voor vriendschap.
  • Ontmoet anderen; luister en kijk waar je de gebrokenheid en pijn om je heen ziet en deel Gods liefde. Zoek de mensen in je buurt op en bouw een relatie op.
  • Dien de ander. Spreek met God over de nood van de ander. Breng zo de nood van de wereld in contact met de onbegrensde mogelijkheden van God.
  • Proclameer dat in het Koninkrijk van God alle oplossingen voorhanden zijn voor alle problemen. Alle kracht en aanwezigheid van God komt in je huis, straat, wijk, dorp, stad en land als je dit proclameert.

Maar we moeten ons ook bewust zijn van het feit dat we vechten in een onzichtbare oorlog “… tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeze 6:12). De geestelijke strijd die we voeren is geen hersenschim. Het is echt.


Er zijn georganiseerde demonische machten, geestelijke krachten en heersers van de duisternis. We strijden tegen de geesten van geweld, verwarring, hebzucht, haat, moord, rebellie, angst, lust en verdorvenheid (perversie) die over steden en landen zweven. Deze kwade krachten en overheden hebben bolwerken tot stand gebracht die niet te vernietigen zijn door een atoombom, nucleair of vleselijk wapen. Het enige wapen dat sterk genoeg is om tot deze kwade krachten door te dringen en hun bolwerken neer te halen is de strategische geestelijke oorlogsvoering door gebed.


In Efeze 6:10-17 wordt een eenvoudige beschrijving gegeven van de wapenuitrusting van God die we gebruiken in deze geestelijke strijd. Het doel van deze wapenuitrusting is om stand te houden tegen de listen van onze vijand, Satan. Zoals misleiding, boosaardigheid en arglist. We worden opgeroepen om de wapenuitrusting aan te trekken, dat betekent dat je in actie moet komen (Efeze 6:11). De zin ‘trek dan aan’ betekent ‘trek het eens en voor altijd aan’. Je geestelijke wapenuitrusting is niet zoals het sporttenue van een atleet dat je alleen tijdens de wedstrijd draagt. Je doet je wapenuitrusting aan en houdt die de rest van je leven aan. Je zult het niet uittrekken totdat je bij de Heer zult zijn. Als je niet altijd je wapenuitrusting aan hebt, ben je een kwetsbaar en een prooi voor de vijand.

Gebedswandeling

Een gebedswandeling is wat het woord zegt. Alleen of als team wandel je al biddend door een bepaald gebied van je dorp of stad.
De term gebedswandeling vinden we niet in de Bijbel, maar in het Oude Testament vinden we wel diverse gedeelten waar dit wel beoefend wordt. God zei tegen Abraham: “Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven”. (Genesis 13:17)
Nehemia verkende de stad Jeruzalem voordat hij de muren ging herbouwen (Nehemia 2:11-18).
Het meest bekende voorbeeld is misschien wel van Jozua die de stad Jericho inneemt (Jozua 6). God zei tegen Jozua: “Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven” (Jozua 1:3). Zeven dagen om Jericho heen lopen voordat de muren ineenstortten was een geweldig model van het samengaan van het beschikbaar zijn van een mens met Gods wonderbaarlijke macht om Zijn doel te bereiken.
In het Nieuwe Testament keek Jezus al biddend naar de stad Jeruzalem (Mattheüs 23:37-39) en Paulus’ geest werd geprikkeld toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond (Handelingen 17:16).
De Bijbel vertelt ons duidelijk hoe we voor onze stad moeten bidden: “Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben”. (Jeremia 29:7)
Een gebedswandeling is een geweldige manier om gehoorzaam te zijn aan deze opdracht en voor systematische gebedsdekking over een hele gemeenschap te zorgen.

Ook u kunt uw ervaringen en inspiratie met ons delen!

open-campaing-3

Donatieformulier

We willen de aanwezigheid en de kracht van God zien werken in de nood van ieder mens persoonlijk èn in de systematische uitdagingen van maatschappij en wereld.

Deel deze gelegenheid:

Doe Mee Met Onze Missie

We willen de aanwezigheid en de kracht van God zien werken in de nood van ieder mens persoonlijk en in de systematische uitdagingen van maatschappij en wereld.

open-campaing-4