Heeft u interesse om uw persoonlijke leven en/of dat van uw gemeenschap te transformeren?

Towncrier

Een nieuwe generatie van profetische bewegers oprichten…

open-campaing-1
open-campaing-2

Over Towncrier

Ons verlangen is dat er een nieuw profetisch geluid in Nederland en Europa te horen zal zijn. Op dit moment lopen we een nieuw seizoen binnen waarin er grote behoefte is aan hoop. Wij brengen hoop door mensen richting en duidelijkheid te geven. We kunnen richting geven door de tijd te kennen. Als profeet en apostel zijn wij verbonden met de bediening van Bill Hamon – Christian International. Een bediening die bekend staat om de Issachar zalving (het kennen van de tijden).

De tijden zijn vaak zo onvoorspelbaar en veranderlijk, maar Gods woorden brengen stabiliteit en vrede. Het profetische woord krijgt weer de plaats die het verdient. Namelijk te midden van het volk, om het een anker te geven in moeilijke tijden.

Er is ook grote behoefte aan duidelijkheid. Duidelijkheid in de zin dat de waarheid wordt verkondigd.

Waarheid die mensen bevrijdt en hen helpt oplossingen te zien voor dagelijkse problemen in het persoonlijke leven en in de samenleving als geheel. Duidelijkheid over de natuurlijke en geestelijke wereld en hoe je staande kunt blijven en kunt overwinnen. Wij hebben duizenden opgeleid en begeleid in het verstaan van de stem van God, transformatieprincipes, geestelijke gaven enz. Ons doel is om via een nieuw profetisch kanaal; Towncrier (De Stadsomroeper) dit geluid van hoop te laten horen.

We zullen zien dat kracht vrijkomt in steeds meer zichtbare tekenen en wonderen die de gelovigen volgen. Vergezeld van een boodschap van genade en liefde om in de nabije toekomst de oogst binnen te halen.

God luidt de bel

29 oktober 2021 lanceerden we Towncrier; een nieuw profetisch kanaal dat de nieuwe profeet (wachters) in Nederland verwelkomt. Een nieuwe profeet met een nieuw geluid.

God sprak afgelopen februari (28-02-21) de volgende woorden tijdens een landelijke uitzending van “Geluid van Hoop”: ‘Vandaag is de dag van de geboorte van de nieuwe profeet. Een nieuwe generatie profeten zal opstaan. Zij zullen geleid worden door en vervuld zijn van mijn Geest. Vol passie en vuur zullen zij Mijn woorden spreken tot de leiders van dit land en tot iedereen die bereid is ze te horen. Hun woorden zullen gevuld zijn met Waarheid en Genade. Dit zal gepaard gaan met tekenen en wonderen. Hun geluid zal in de hemelse gewesten worden gehoord als een trompetgeschal dat sferen zal veranderen en doorbreken. Samen met de apostelen zullen zij een nieuw fundament leggen onder de kerk van Christus, waardoor deze onveranderlijk zal zijn”.

In lijn met dit woord van de Heer is het ons verlangen om mensen met de profetische gave samen te brengen om hen te trainen en toe te rusten voor het komende seizoen.

Wij geloven dat er een nieuw “leger” van profeten zal opstaan, en zoals het Woord zegt: “zij zullen atmosferen veranderen en breken” door het geluid dat zij brengen. Wij hebben profeten nodig die hun leven niet liefhebben tot in de dood (Openb. 12:11) en die de stem van de Heer horen en Hem gehoorzamen.

Wat kunt u verwachten?

  • Centrum waar nieuwe ideeën en concepten worden geboren; een broedplaats voor creativiteit, innovatie en verandering.
  • Profeten uit Nederland en Europa verzamelen en trainen als een leger.
  • Platform voor nieuwe profeten; zich vormen en ontwikkelen
  • Inspirerende en leerzame evenementen, waar je groeit in profetische diepgang en scherpte
  • Samenkomst, waar je je "THUIS" voelt in je Stam, je Ekklesia; elkaar ontmoeten en genieten.

Ook u kunt uw ervaringen en inspiratie met ons delen!

open-campaing-3

Donatieformulier

We willen de aanwezigheid en de kracht van God zien werken in de nood van ieder mens persoonlijk èn in de systematische uitdagingen van maatschappij en wereld.

Deel deze gelegenheid:

Doe Mee Met Onze Missie

We willen de aanwezigheid en de kracht van God zien werken in de nood van ieder mens persoonlijk en in de systematische uitdagingen van maatschappij en wereld.

open-campaing-4