Heeft u interesse om uw persoonlijke leven en/of dat van uw gemeenschap te transformeren?

Siebe & Volke Slagter

Het heeft ons hart mensen op hun bestemming te helpen, herstel te brengen en mensen als discipel te trainen. Zodat christenen weer hun plek gaan innemen in Nederland en zichtbaar worden in het bedrijfsleven, politiek, media zorg enz. Mondig maken en zenden om uitgezonden te worden. Want Nederland hunkert naar identificatie figuren.

Onze droom is dat er weer mannen en vrouwen Gods gaan opstaan in Nederland. Die weten wat het betekent om een zoon of een dochter van God te zijn. Die niet alleen handelen uit hun natuurlijke talenten maar een door Gods Geest gevuld leven leiden. Die handelen naar Zijn Woord en het volk weer dicht bij God brengen. Die Nederland weer terug willen brengen bij het Vaderhart van God. Mannen en vrouwen die de geur van Christus verspreiden en Zijn Koninkrijk bouwen. Dit vraagt; geloof en toewijding, visie voor je leven en een volhardend gebedsleven.

Veel mensen voelen zich onbestemd. Om je bestemming te bereiken moet je stappen zetten, met andere woorden: je moet in beweging komen. Wij prikkelen en dagen mensen en organisaties uit om dat te doen. We willen graag christenen positioneren. Daarom moeten we iets weten van hun talenten. Iemands talenten zeggen iets over Gods plan met die persoon in de maatschappij. Wij bedoelen hiermee niet exact te weten wat God met die persoon gaat doen, maar wel in welke gebieden die persoon het beste uit de verf komt. Iemands talenten bepalen uiteindelijk de richting waarin iemand zich verder zal ontwikkelen. Mensen willen niet alleen hun talenten leren kennen maar ook een antwoord op een dieper liggende vraag; waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? Veel mensen, gelovig of niet, zijn op zoek naar hun bestemming. We brengen de talenten in kaart, coachen hun te handelen naar hun talenten om zo te wandelen in hun bestemming. Wij trainen mensen om uitgezonden te worden op de plek midden in de maatschappij die God voor ogen heeft.

Siebe en Volke Slagter

Wat je bezit, is een bewijs van je kunnen. Wat je ermee doet, is een bewijs van wie je bent.

Siebe Slagter
Volke Slagter
Over Ons

Onze activiteiten

Siebe is actief als bedrijfsconsultant met zijn bedrijf SVision Management Consultants. Hij wordt veel gevraagd door directies voor visieontwikkeling, verandermanagement en teamcoaching. Vaak om groeiscenario’s vorm te geven of interim klussen; om orde op zaken te stellen. Veel directieleden ervaren onrust in hun leven of onvoldoende focus. Ik vraag ze bijvoorbeeld: “Je wilt groeien met je bedrijf, maar wil je ook persoonlijk groeien.” Niet alleen in persoonlijke effectiviteit, maar ook in geestelijk opzicht. Je kunt niet zomaar een groot bedrijf aan, dat vraagt om leiderschap. Dus je kan ze zakelijk, maar ook geestelijk coachen. Je kan ze leren het verschil te maken als christen. Zodat het unieke van hun bedrijf zichtbaar wordt. Maar ook dat het unieke van God door hen heen zichtbaar wordt. We komen natuurlijk niet primair alleen bij christelijke bedrijven over de vloer. Dus die vragen niet om geestelijke coaching. Maar het kan niet anders dan dat wij de nood zien van hun hart en dat God hun hart raakt. God is een God van herstel en niet van oordeel. Een aantal ondernemers of medewerkers zijn zo tot geloof gekomen. Nehemia kreeg de opdracht de muren te herstellen van Jeruzalem. Ook vandaag zijn er nog ‘muren’ die gebouwd moeten worden. Als wij de enorme geestelijke nood zien in Nederland, kan God ons de visie en het verlangen geven te bouwen. Met die gedrevenheid kunnen we anderen oproepen tot gebed en een actieplan op te stellen. In Gods opdracht een leider te zijn, betekent positie innemen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid nemen. Om anderen te kunnen leiden heb je een opmerkzaam hart nodig voor Gods bedoelingen met jouw eigen leven en die van anderen.

about-10

We hebben veel klanten die zich onbestemd voelen of gebonden zijn. Die meer zicht willen krijgen op hun leven. Volke brengt hun talenten in kaart en helpt ze met vragen als: Wie ben ik?, Hoe gedraag ik mij?, Hoe word ik wie ik ben en hoe doe ik wat mij motiveert. Wat je bezit, is een bewijs van je kunnen. Wat je ermee doet, is een bewijs van wie je bent. Sommigen weten onvoldoende wat ze kunnen, dat leren wij ze. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je ernaar handelt. Dan wordt zichtbaar wie je in Christus bent. En dat je primair eerst je bestemming vindt in God en daarna God je ergens te werk stelt.

In 2 Petrus 1:10 blijkt dat ieder mens een roeping heeft. Wat voor soort werk of dagbesteding je ook doet, God heeft je ergens voor geroepen. En God ziet graag dat wij een keuze maken, gebaseerd op Zijn plan. Dat plan is onze unieke bestemming. En met Gods hulp mag je dat uitvoeren. En dan belooft God dat we nimmer zullen struikelen. Onze talenten zijn een afspiegeling van onze potentiële geestelijke gaven. God heeft je talenten gegeven om in natuurlijke behoeftes te kunnen voorzien. Maar Hij wil ook geestelijke gaven schenken om in geestelijke behoeftes te voorzien. Zoals Hij in Johannes 14 :12 beloofd: We willen mensen prikkelen en stimuleren om die stappen in geloof te zetten. Niet je alleen te richten op je natuurlijke talenten, maar je des te meer richten op de bovennatuurlijke gaven van God. Dat gaat het verstand te boven.

We leven in een periode dat God ons land schudt op alle terreinen van ons leven. Alles waarop we vertrouwen, buiten God om, zal getoetst worden. Maar God is ook bezig met de wederoprichting van alle dingen. God is niet alleen een God van Reformatie maar juist nu een God van restauratie. Het herstel van Gods kerk. En God roept mensen over kerkmuren heen, uit elke denominatie in dit land die beschikbaar zijn. Er zal meer dan ooit geopenbaarde kennis zijn van het Woord. Wij geloven dat deze tijd alles te maken heeft met de vraag of ons geloof wordt opgebouwd als wij bidden en vasten. En wij ons naar Hem uitstrekken met onze verlangens. Dat wij sterke, krachtige gelovigen worden. Wij geloven dat God die grote en ondoorgrondelijke dingen, waarover Jeremia 33:3 spreekt, wil geven aan hen die zich volledig willen overgeven aan Hem. Wij geloven dat God, door een ieder van ons iets groots kan doen, als wij veel tijd met de Almachtige God en Vader doorbrengen. Wij twijfelen geen moment dat Hij erg veel voor ons land zal doen als wij ons omkeren naar God. De opwekkingsgeschiedenis leert ons drie fundamentele zaken; Christenen moeten tot inkeer komen, er ontstaat een grote honger en liefde naar Gods Woord en omgang met Hem en christenen gaan een Geest vervuld leven leiden.

support ons werk

Help ons zodat wij, bijbels onderwijs voor geloofstoerusting en het transformeren van de samenleving kunnen stimuleren

Blijf op de hoogte...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
I Op de hoogte van de Profetie  II Familie en gemeenschap
III Getuigenverslagen   IV Komende samenkomsten
V Profetische Woorden   VI Teachings en Trainingen