Heeft u interesse om uw persoonlijke leven en/of dat van uw gemeenschap te transformeren?

Over ons

Wij zijn Volke en Siebe Slagter, marketplace ministers, die TransformOurWorld Nederland leiden. Het Internationale TransformOurWorld Network is een samenwerkingsverband van mensen uit de maatschappij en mensen in een bediening in geestelijk werk die samenwerken om onze wereld in een betere plaats te veranderen.

TransformOurWorld Nederland / Towncrier wil een online plek zijn om mensen en projecten te verbinden die zich bezighouden met transformatie in en van Nederland op allerlei gebied. Hen te faciliteren, daar waar mogelijk of in verbinding te brengen met andere transformatieprojecten over de wereld. TransformOurWorld Nederland, maakt deel uit van een internationaal netwerk dat al ruim 25 jaar transformatie brengt over de gehele wereld. Een plek waar kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld wordt. En nieuwe strategieën geboren worden. Het is ons verlangen het koninkrijk van God zichtbaar te maken in de maatschappij, zodat Shalom, gerechtigheid en vreugde gebracht wordt.

Eenvoudig gezegd: We willen de aanwezigheid en de kracht van God zien werken in de nood van ieder mens persoonlijk èn in de systematische uitdagingen van maatschappij en wereld

Siebe en Volke Slagter

Vandaag de dag staan miljoenen mannen en vrouwen op en brengen Gods aanwezigheid in de maatschappij. Deze mensen werken als effectenmakelaars, advocaten, ondernemers, boeren, hoofd operationele zaken, journalisten, leraren, politieagenten, loodgieters, receptionisten, koks, en nog veel meer. Velen weten al dat ze geroepen zijn om een belangrijke rol te spelen in het zichtbaar maken van Gods koninkrijk op aarde. Gewone mensen die buitengewone dingen doen.

Over Ons

Wat ons onderscheidt

 • De transformatie beweging is anders, omdat het over geestelijke zaken gaat zonder kerkelijk te zijn. Ook al staat het geloof in God centraal, toch zit er geen godsdienstige smaak aan. Sterker nog de aanbidding naar God vindt juist plaats in het leven van alledag, thuis of op het werk – de zogenaamde marketplace – en niet per se op speciale aanbiddingsplekken. We maken God groot door ons werk heen.
 • Het is revolutionair zonder opstandig te zijn.
 • Het is aanstekelijk, zonder besmettelijk te zijn.
 • Het geeft invloed, zonder allesoverheersend te zijn.
 • Het is persoonlijk en tegelijkertijd raakt het steden en landen.
 • Het is zowel de dood-tartend als leven gevend, omdat het wordt gefaciliteerd door mensen die het systemische kwaad overwinnen (door het bloed vergoten werk aan het kruis), mensen die hun persoonlijk leven hebben ingeruild voor Zijn leven.
about-10

5 transformatie Kernwaarden

Om te zien wat we nog nooit gezien hebben, moeten we doen wat we nog nooit gedaan hebben, anders zullen we blijven zien wat we altijd zien. Dat vraagt een groot geloof. En uitstappen in vaste patronen.
De volgende vijf uitgangspunten zijn de eerste stap van een lange en glorieuze tocht van transformatie.

De grote opdracht van Jezus gaat over het tot discipel maken van alle volken, niet alleen individuen.


Ik ben iemand die naties tot discipel maakt en een model/voorbeeld voor mensen.

De marketplace (leven en werken en dus het hart van de natie) is al verlost door Jezus en moet nu worden teruggewonnen door Zijn volgelingen.


Ik leef en werk in het vertrouwen dat wat ik doe een eeuwig verschil zal maken.

Ons werk (dat wat we dagelijks doen) en hòe we dat doen is de eerste uiting van aanbidding van God op aarde. Iedere gelovige doet geestelijk werk, niet alleen een voorganger of dominee!


Ik ben door God uitgerust met unieke gaven en talenten en geschapen om het licht te laten schijnen waar duisternis heerst.

Onze primaire taak is niet om de Kerk te bouwen, maar om het koninkrijk van God te brengen waar het rijk der duisternis nog steeds heerst, zodat Jezus aan Zijn Kerk kan bouwen.


Ik ben geroepen om dingen te doen op een manier die de wil van God in de hemel elke dag zal brengen op aarde.

De belangrijkste graadmeter dat ‘sociale’ transformatie heeft plaatsgevonden is het ontbreken van systemische armoede.


Ik zoek naar systemen binnen mijn Invloedssfeer die mij en anderen spiritueel, relationeel, materieel en qua motivatie arm houden en werk eraan om deze uit de weg te ruimen.

0 +
Transformatie in de samenleving brengen
0 +
Getraind in God's stem vertaan & Discipelschap
0 +
Begeleid in Bestemming & Roeping
0
Landen actief
Gebedsevangelisatie

Onbegrensde mogelijkheden en oplossingen van God

De problemen van wereld brengen bij de onbegrensde mogelijkheden en oplossingen van God.

We zijn er diep van overtuigd dat echte transformatie allen kan plaatsvinden door een levensstijl van gebed. Waarin we de problemen van wereld brengen bij de onbegrensde mogelijkheden en oplossingen van God. Lukas 10 leert ons de stappen.

Zegen
 degenen die je ontmoet – bijvoorbeeld je baas en medewerkers of collega’s – ook al staan ze anders in het leven
>> Wie ik niet liefheb kan ik ook niet veranderen.

Ontmoet anderen;
 luister en kijk waar je de gebrokenheid en pijn om je heen ziet en deel Gods liefde
>>Ik kan niet de problemen oplossen die ik niet ken. Zoek daarom de mensen in je buurt op en bouw een relatie met hen op.

Dien; spreek met God over de nood van de ander.
>>Ik breng de nood van de wereld in contact met de onbegrensde mogelijkheden van God.

Proclameer
 dat in het koninkrijk van God alle oplossingen voorhanden zijn voor de problemen in de wereld
>>Alle kracht en aanwezigheid van God is in je huis, straat, wijk, dorp, stad en land.

Ons Team

Maak kennis met het toegewijde team achter Transform Our World Nederland & Towncrier.

support ons werk

Help ons zodat wij, bijbels onderwijs voor geloofstoerusting en het transformeren van de samenleving kunnen stimuleren

Blijf op de hoogte...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
I Op de hoogte van de Profetie  II Familie en gemeenschap
III Getuigenverslagen   IV Komende samenkomsten
V Profetische Woorden   VI Teachings en Trainingen

Het koninkrijk van God in de marketplace

We nemen het standpunt in dat christenen al meer dan 2000 jaar betrokken zijn geweest bij de transformatie van de wereld. Vervolgens kunnen we stellen dat het gebed en het werk van evangelisten een belangrijke rol heeft bij het inluiden van het koninkrijk van God in de hedendaagse samenleving. Over de hele wereld zien we wat er kan gebeuren als er een verandering in het geestelijk klimaat de aandacht van de overheid en zakelijke leiders trekt.

Wat het koninkrijk van God NIET is:

 • Wetticisme: Dit is een theorie die leert dat wij Gods gunst kunnen verdienen door strikte naleving van morele regels. Het praktische probleem met wetticisme is dat Jezus niet naar de aarde kwam en stierf om menselijke wetten en morele voorschriften af te dwingen, maar ‘om te zoeken en te redden wat verloren was’ (Lukas 19:10).
 • Sociale actie en sociale hervormingen: De menselijke inspanningen om de maatschappij te verbeteren zullen plaatsvinden wanneer het koninkrijk van God voort gaat, maar Jezus zei dat Zijn Koninkrijk ‘komt niet op waarneembare wijze’ (Lukas 17: 20-21).
 • Politiek activisme: Het Koninkrijk gaat vooruit in ‘zwakheid’ en ‘nederigheid’, niet door het uitoefen van politieke macht (Johannes 6:14-15).
 • Theocratie Het Koninkrijk van God is verborgen in deze tijd (Mattheüs 13:44). Jezus vertelde Pilatus in feite, dat Zijn Koninkrijk ‘niet van deze wereld’ is (Johannes 18:36).

Wat het koninkrijk van God WEL is:

De heerschappij van God
Zijn gezag – heersen in de harten van mannen en vrouwen.

Wat zien we op dit moment van de vruchten van het Koninkrijk (Romeinen 14:17):

 • Gerechtigheid
 • Vrede
 • Blijdschap in de Heilige Geest
about-10

Gebedsevangelisatie en het Koninkrijk

De rol van de gelovige in het brengen van het koninkrijk van God wordt beschreven door Jezus in Lukas 10: 1-9. In deze passage instrueert Jezus Zijn discipelen om de steden in te gaan en vier dingen te doen

Deze vier stappen vormen het model voor gebedsevangelisatie dat Ed Silvoso in detail beschrijft in zijn boek Prayer Evangelism.

De mensen zegenen die ze ontmoeten
Welk huis u ingaat, zegt eerst: ‘Vrede aan dit huis’.

Ontmoet hen, breng tijd met ze door
Blijf in dat huis, eet en drink wat ze je geven, want de arbeider is zijn loon waardig.

Bidden voor de nood in hun leven
Genees in het huis zij die ziek zijn …

Verkondig het Koninkrijk
Zeg tegen hen het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen.