Heeft u interesse om uw persoonlijke leven en/of dat van uw gemeenschap te transformeren?

Your health is your wealth.

WE HEBBEN DE GROOTSTE IMPACT IN DE SAMENLEVING ALS WE ALS CHRISTEN IN STAAT ZIJN DE GROOTSTE PROBLEMEN VAN DE STAD OP TE LOSSEN.

Voor Amsterdam Zuidoost is dat eenzaamheid, gezondheid en lage scholing. Alledrie leidt het tot isolement.

In dat kader werd een gezondheidscampagne ‘Your health is your wealth’ gehouden. Voorbijgangers konden o.a. gratis hun bloeddruk en/of bloedsuiker laten meten. Daarnaast kreeg men voorlichting over gezond eten en koken en een ‘healthy lifestyle’.

Your health is your wealth

Voor deze campagne ‘Your health is your wealth’ werkten voor het tweede jaar voorgangers en gemeenteleden van PCC kerken (Pentecostal Councel of Churches), Transform Our World NL, dokters en specialisten van het AMC ziekenhuis, de GGD en stadsdeel Amsterdam samen om mensen te wijzen op het effect van een gezonde levensstijl op de kwaliteit van hun leven. Naast het meten van glucosewaarden en bloeddruk, was er ook aandacht voor de lange-termijn gevolgen van suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten en veel aandacht besteden aan het belang van therapietrouw, dat wil zeggen dat de patiënt zich nauwkeurig leert houden aan de voorschriften van de behandelend arts of verpleegkundige.

De samenwerking met de kerk heeft een enorm positief effect: de afstand tussen ziekenhuis en gezondheidsorganisaties wordt verkleind en ziektes worden eerder ontdekt waardoor eerder ingegrepen kan worden. Zo’n 1200 mensen werden geholpen waarvan er in ca. 40 gevallen sprake was van levensbedreigende situaties. Een geweldig gemeenschappelijk initiatief waarin de kerken zijn gaan ‘opstaan’ en maatschappelijk relevant zijn.

Your health is your wealth - Persoonlijk advies

Hoger risico migranten uit Afrika

Deze samenwerking is in 2016 ontstaan door gezamenlijk de handen in elkaar te slaan in het geven voorlichting van mensen met een Afrikaanse komaf die nu woonachtig zijn in Amsterdam Zuidoost. Uit een onderzoek van Helius is namelijk gebleken dat suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten veel vaker voorkomen in de West-Afrikaanse gemeenschap dan bijvoorbeeld in de Nederlandse en creools Surinaamse gemeenschappen
In de praktijk blijkt deze doelgroep moeilijk te bereiken en had in veel gevallen medische hulp in een veel eerder stadium gegeven kunnen worden. Bij heel veel patiënten had zelfs medische hulp niet noodzakelijk geweest als ze geleerd hadden gezond te leven en te eten.

In de Afrikaanse cultuur hebben de dominees van de kerken nog grote autoriteit en zijn zij sleutelfiguren in het voorleven van een gezonde levensstijl en het voorlichten van hun mensen en in het wegnemen van vooroordelen richting de gezondheidsinstellingen in Nederland. Vandaar dat het AMC, de GGD en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost de samenwerking in deze campagne met de kerken hebben gezocht.

De campagne werd door alle partijen in dit gezamenlijk initiatief als zeer waardevol ervaren en er zijn ook nieuwe dingen aan het licht gekomen die men in een volgende campagne onder de aandacht zou willen brengen van de mensen door de voorlichting uit te breiden en de mensen nog beter van dienst te kunnen zijn.

Het mes van dit project snijdt aan twee kanten: door voorlichting over een gezond leefpatroon en het effect daarvan op de gezondheid bij naleving van de adviezen, zal de kwaliteit van het leven van de Afrikaanse bewoners in Amsterdam Zuidoost sterk verbeteren en dit zal dan uiteindelijk ook een kostenvermindering betekenen voor de gezondheidszorg in Amsterdam Zuidoost omdat lichamelijke klachten voorkomen gaan worden door de Afrikaanse mensen te leren hoe ze zo gezond mogelijk kunnen leven.

Your health is your wealth - Stad transformatie
Your health is your wealth - Banner

Schrijf je in voor De School van Transformatie

Vul uw gegevens hieronder in.


Siebe Slagter

Siebe Slagter

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *