Heeft u interesse om uw persoonlijke leven en/of dat van uw gemeenschap te transformeren?

Ik wil dat mensen tot hun recht komen en dat ze leven in plaats van overleven.

“IK WIST ALS KIND AL DAT IK EEN ANDER LEVEN ZOU LEVEN DAN MIJN LEEFTIJDGENOTEN. IK WIST ERGENS, DIEP DOWN, DAT MIJN LEVEN ANDERS ZOU GAAN. IK GROEIDE OP IN EEN GEZIN MET VEEL PROBLEMEN. IK MAAKTE VAAK HEEL VOLWASSEN BESLISSINGEN DIE NIET HOREN BIJ EEN KIND/TIENER.

Ik ben maatschappelijk werker van beroep en ook op de opleiding werd gezegd: je hebt meer in je mars. Ik wist diep van binnen dat ik een leider kon zijn. Het woord roeping kende ik niet, maar ‘een 9 tot 5 leven, het geijkte pad, dat was niet voor mij wist ik”, aan het woord is Thea Kok, mede-eigenaar van Leef Maatschappelijke Dienstverlening.

LEVEN IN PLAATS VAN OVERLEVEN

“Als maatschappelijk werker had ik oog voor de dingen waar de andere sociaal werkers geen oog voor hadden. Zij waren vooral bezig met het verzorgen van de cliënt. De cliënt werd weinig aangesproken op zijn of haar kracht. Ik ben altijd bezig geweest met hoe kan dit structureel anders, ik ben altijd op zoek naar een structurele en duurzame aanpak. Doe iets goed of doe het niet. Dat heeft me altijd bezig gehouden, omdat iemand dan een gelukkig leven leidt en in zijn of haar kracht komt en doet waartoe ze op aarde zijn.
Verder vind ik het heel belangrijk dat verkeerde patronen verbroken worden die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ik heb een oneindige passie om die patronen te willen stoppen. Dat moet gewoon ophouden.

In de zorg wordt het woord transformatie gebruikt om de verandering van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij aan te geven. Minder beleid en besluitvorming vanuit Den Haag en meer ‘regelruimte’ op lokaal niveau. Een complexe ontwikkeling, die met vallen en opstaan vorm wordt gegeven. Alle verkokerde budgetten worden losgelaten en er wordt gekeken wat nodig is. Ik was dus met die transformatie in zorg en welzijn al lang bezig en vervolgens werd ik door Siebe en Volke Slagter (Transform Our World Nederland) in contact gebracht met Transform Our World. Siebe had mij destijds als business coach begeleid met mijn bedrijf. Nu hoorde ik over transformatie vanuit een bijbels perspectief. Daar kwam alles voor mij bij elkaar.”

TOWN - TSOT

Persoonlijke transformatie

De jaren ervoor was Thea zowel privé als in haar werk door een persoonlijke transformatie gegaan. Na opgeklommen te zijn naar een ‘strategische management functie bij een groot zorgbedrijf en verantwoordelijk voor 100 medewerkers en 2,3 miljoen budget’, loopt ze daar vast op wat ze ziet gebeuren in de fusies, reorganisaties, maar bovenal in slecht leiderschap. “Ik stond op een punt dat ik moest toegeven dat ik niet alles onder controle had en alles aankon.” Ze wordt ernstig ziek en in het ziekenhuis, plat op haar rug, gaat ze op zoek naar God. “Ik was heel hongerig. Hoewel mijn ouders kerkelijk opgevoed zijn, speelde het geloof nauwelijks een rol in ons gezin en hebben zij dit ook niet doorgegeven aan de kinderen. Voor het eerst in mijn leven kon ik niet op eigen kracht verder en brak een periode aan dat ik verkeerde beelden moest loslaten en God echt leerde kennen. Ik deed bijvoorbeeld drie jaar de business Alpha (1 jaar als cursist, en 2 opvolgende jaren als teamlid) en las heel veel boeken om te begrijpen wie God is. Ik volgde diverse trainingen om te groeien in mijn geloof en tijdens een van die trainingen had iemand het beeld van de Golden Gate brug voor mij. Ik kende die brug niet, het zei mij niets. Maar toen ik in mei 2015 bij de seminar van Ed Silvoso zat, zag ik op de beamer levensgroot de Golden Gate brug en wist ik dat ik op het goede spoor zat en dat God wilde dat ik naar San Francisco zou gaan om de Internationale conferentie van Transform Our World bij te wonen.

Ik vond het heel spannend want ik verdiende niet veel, omdat ik inmiddels voor mijzelf was begonnen met Leef Maatschappelijke Dienstverlening en nog weinig opdrachten had. Maar ik nam deze stap in geloof. Ik heb enorm veel kennis opgedaan over de principes van transformatie in bijbels perspectief en was onder de indruk wat er wereldwijd onder invloed van de Heilige Geest gebeurt. Daardoor krijgen woorden als ‘de Almachtige’ veel meer betekenis.
Ik ben niet met de kerk opgegroeid en wat mij aansprak was dat Ed ook business man was en dat hij ontdekt had dat de kerk en de marketplace veel meer moeten samenwerken. Want dan krijg je meer synergie. Ed zei: ‘Transformatie begint met voorgangers en zakenmensen die als priesters en koningen gaan samenwerken, die met elkaar gaan bidden. Zij zoeken Gods aangezicht en vragen Hem waar zij transformatie in gang kunnen zetten’. Hij bevestigde me door te zeggen dat ik als koning in de seculiere wereld geplaatst ben. Daarna zijn de deuren ook echt voor Leef MD opengegaan en zien we dit jaar een enorme groei in ons werk, bijna 200 gezinnen op weg geholpen bij grote financiële problemen (maatjes en onze juridische specialisten die complexe financieel technische zaken oplossen) en zijn we aangemerkt als koploper in het landelijke project ‘Koplopers Clientondersteuning’.”

Persoonlijke Transformatie

Transformatie in de familie

Een paar maanden na de conferentie volgde Thea de tienweekse training The School of Transformation (TSOT) in Amsterdam. “Transformatie begon eerst bij mij en daarna ook in mijn familie. In alle generaties van zowel mijn vaders als moeders kant komt verwaarlozing, verslaving en seksueel misbruik voor. Ik ben het oudste kleinkind van beide kanten en van kinds af aan heb ik me daarover boos gemaakt. Ik wilde dat het stopte. De enige tools die ik had waren: ik moet zorgen voor mijn jongere broer en zus. Ik ben als soort van leeuwin druk geweest met de zorg voor hen. Ik was steeds hun vangnet, ook toen ze op zichzelf gingen wonen.” In TSOT kreeg Thea meer kennis over het verbreken van bolwerken en kon ze in gebed nog meer overbodige ballast uit haar leven en haar familie verwijderen, waardoor ze nog duidelijker zicht kreeg op haar roeping. “Chaos en verdriet werd vervangen door blijdschap en hoop. Stap voor stap liet God me zien, wat ik moest doen of laten om bevrijd te worden van de erfenis van voorgaande generaties. Ik heb eens een Afrikaans beeld in een meer moeten gooien, omdat het mij ‘vasthield’ aan een situatie die niet goed voor mij was en door die daad een bolwerk verbrak.
Je moet geestelijk oefenen en meters maken. Anders gaat je geloof niet bloeien. Denk je dat ik niet bang ben? Ik vond het ook best eng om in de gespreksgroep van TSOT te bidden, maar God vraagt dat we uit onze comfortzone komen en Hem gehoorzamen als Hij ons iets duidelijk maakt. Zo zegen ik bewust de plaats waar ik ben. Er is bijvoorbeeld een restaurant waar ik vaak vergader waar ik voel dat de atmosfeer niet goed is. En dan bid ik voor een verandering van die atmosfeer als ik daar ben.

Mijn broertje en zusje zijn prachtige mensen geworden, bijzonder liefdevol en warm, genereus, succesvol. Mijn broertje is getrouwd met een christenvrouw en samen hebben ze belijdenis gedaan en zijn ze actief in het jeugdwerk van hun kerk. Mijn zusje is ook getrouwd met een christenman en actief aan het groeien in het geloof. We hadden alledrie zelf verslaafd kunnen zijn, depressief kunnen raken, lichamelijke en psychische klachten kunnen hebben. In dit opzicht kan je zeggen: missie geslaagd. In andere relaties in de familie is nog volop herstel aan de gang. Broers en zussen van mijn vader en moeder die steeds meer gaan omzien naar elkaar in plaats van the survival of the fittest. We zien groei in ons familiebedrijf en maken meer winst. God is een God van herstel.”

Familie Transformatie

Transformatie in het werk

Ik heb me suf gepiekerd hoe ik met mijn bedrijf kon samenwerken met de kerk, maar kwam daar niets uit. De kerk wordt links en rechts ingehaald door burgerinitiatieven. Daar heeft de kerk iets laten liggen. Mijn initiatieven leken op niets uit te lopen. Maar God heeft ze bij me gebracht. Ik hoefde me alleen beschikbaar te stellen. Dit inzicht kwam tijdens een conferentie van TOW in Engeland. De WAT vraag (roeping) was mij helder. De HOE vraag (hoe moet ik dat vorm geven) wordt door God beantwoord. Je beschikbaar stellen en God zal deuren openen en mensen op je pad brengen. Op maandagochtend zitten wij nu wekelijks in een ruimte van een kerk in een achterstandswijk in de gemeente waar wij werkzaam zijn. Inwoners kunnen met al hun financiële rompslomp terecht en vrijwilligers en professionals zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Deze kerk heeft een sterke verbinding met de burgerlijke gemeente. Er lopen allerlei lijntje van mensen die in deze kerk zitten en ook in de gemeente werken. De kerk wordt als een wijkcentrum gebruikt. Ze gaan binnenkort ook op twee momenten in de week hun deuren openzetten zodat mensen kunnen inlopen. Doordat ik daar regelmatig mijn gezicht laat zien en ze mijn naam kennen, kunnen we dus makkelijk ‘schakelen’ als wijkouderlingen bijvoorbeeld tijdens hun wijkbezoek een probleemsituatie tegen komen.

Als er zich situaties voordoen waar ik kan vertellen wat ik met God meemaak of waarom ik dit werk doe, dan vertel ik daarover. Met een grap en een grol, zoals ik bijvoorbeeld deze week tegen een cliënt zei: ‘God is de beste Geneesheer en Hij is nog gratis ook’. Ik vertel over mijn persoonlijke ervaringen en dat er echt hoop is op verandering en verbetering. En als mensen benieuwd zijn naar aanleiding van wat ze zien in mijn leven – familie en werk – dan vertel ik over de wonderen die God in mijn leven heeft verricht. Doordat ik mijn leven heb geleefd in een seculiere omgeving, beweeg ik me daar makkelijk. Ik ken die wereld en versta hun taal en ben in staat, zonder met bijbelteksten te smijten, om contact te leggen en over mijn ervaringen met God te spreken. Dat vinden ze eigenlijk heel interessant. Overal waar ik kom breng ik Gods tegenwoordigheid.

Transformatie op het werk

Mijn grootste talent zit in het verbinden, opzetten en organiseren. Ik ben goed in acquisitie van nieuwe opdrachten. In mijn eentje kan ik minder mensen bereiken, dus het is logisch om een organisatie neer te zetten waardoor het bereik groter is, maar ik zorg dat onze medewerkers doen wat ze moeten doen, zodat de cliënten goed geholpen worden. Op dit moment ligt de aandacht op armoedepreventie. In TSOT leer je de verschillende soorten armoede. We helpen mensen goed met geld om te gaan, maar ook om in verbinding met anderen te gaan leven, want de sociale armoede is groot in Nederland. De verzorgingsstaat heeft mensen lui gemaakt in de zorg voor elkaar. Daarvoor was immers ‘een loket van de gemeente’.
Ik ben een verbinder van alle sleutelfiguren om een persoon heen, van micro naar macro. Op dit moment ben ik een strategisch partner van de gemeente en zijn we steeds meer bezig met signalering en preventie van schulden. De afgelopen maanden ziet de gemeente een afname van aanmeldingen voor schuldhulpverlening, dus onze inzet werpt zijn eerste vruchten af.

Een prachtig voorbeeld van structurele aanpak in de zorg: Er was een alleenstaande moeder die fulltime werkte en oma zorgde voor de kinderen. De vader was uit beeld. Vervolgens valt de oma uit en moet de moeder zelf voor het gezin zorgen en ze was aan het eind van haar latijn. Zowel met moeder als de kinderen op school ging het bergafwaarts. De desbetreffende gemeente heeft het bestaande beleid losgelaten en contact opgenomen met de werkgever om haar een jaar lang onbetaald verlof te geven met de garantie dat ze haar baan zou behouden. De gemeente neemt de regie en heeft haar een bijstandsuitkering gegeven op het niveau van het salaris dat ze had, dus ze maakte geen armoedeval. Daarmee hebben ze voorkomen dat de kinderen in Jeugdzorg terecht zouden komen, met de kostenposten en emotionele schade van dien. De moeder heeft een jaar lang gekregen om haar leven op orde te krijgen en haar sociale netwerk uit te breiden. Want oma is oud en die kun je niet fulltime meer voor de zorg van de tieners inzetten. Dus hier is niet een regeling op zo’n gezin losgelaten, maar wordt erop toegezien dat er een oplossing komt waar het gezin beter van wordt.

Mijn droom voor Leef MD: In het oneindige mensen te bereiken. Ik wil dat mensen tot hun recht komen en dat ze leven in plaats van overleven. We willen zoveel mogelijk mensen helpen (die het financieel en anderszins lastig hebben) zichzelf te leren helpen. Daarmee kunnen zij ook weer anderen helpen. Ik zou graag een eigen locatie hebben, waar we nog meer activiteiten kunnen organiseren en een horecagelegenheid zou zijn waar we geld mee verdienen om die activiteiten uit te kunnen bekostigen.

Ik denk dat er al veel transformatie in Nederland gaande is, alleen is het niet vanzelfsprekend voor mensen dat ze elkaar opzoeken en gaan samenwerken. En dan zijn we veel minder krachtig en kunnen we minder bereiken. Daarom is het goed om via Transform Our World Nederland een netwerk met diverse werkgroepen te hebben waar je kennis en ervaring met elkaar uitwisselt. Ik wil dan ook graag mijn bijdrage daaraan leveren.”

Schrijf je in voor De School van Transformatie

Vul uw gegevens hieronder in.


Siebe Slagter

Siebe Slagter

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *